0

Drzewce – informacje o złożu

Odkrywka Drzewce

 

Nr złoża: WB 426
Gminy: Kramsk, Osiek Mały
Dokumentacja geologiczna: Nr NAG: 3927/173 – pierwsza dokumentacja 4028/362 – druga dokumentacja 191/94 – trzecia dokumentacja 1223/96 – dod. nr 1 688/99 – dod. nr 2. 1365/2001 – dod. nr 3
Nadzór górniczy: Okręgowy Urząd Górniczy – Poznań
Klasa OOŚ: 2 B
Użytkownik złoża: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego;”Konin” S.A. w Kleczewie

Kopaliny: węgiel brunatny – główna, kruszywa naturalne – towarzysząca

Stan zagospodarowania: złoże zagospodarowane
Sposób eksploatacji: brak danych (?? – wiadomo, że odkrywkowy)
Data rozpoczęcia eksploatacji: 2006-03-29
Ilość pokładów: 1
Powierzchnia złoża [ha]: 559,09
Średnia głębokość spągu: 34,20 m
Średnia grubość nakładu: 26,90 m
Średnia miąższość złoża: 7,10 m

Tereny nad złożem:
Ziemie rolne klasa > IV (V,VI) – 84%
Nieużytki – 2,5%
Lasy – 13,5%

Poziomy wodonośne:
Głębokość od 0,50 do 13,00 – ciśnienie od 0,00 do 0,05 – stopień mineralizacji od 320,00 do 368,00
Głębokość od 8,00 do 17,00 – ciśnienie od 0,14 do 0,32 – stopień mineralizacji od 218,00 do 356,00
Głębokość od 23,00 do 73,00 – ciśnienie od 0,24 do 0,44 – stopień mineralizacji od 194,00 do 332,00

Zagrożenia dla środowiska: odwodnienie, zagrożenie przez wydobycie (??)
Rekultywacja: kierunek leśno – wodny

Informacje o złożach pochodzą z serwisów Infogeoskarb oraz Midas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *