0

Ustawy regulujące tworzenie odkrywek

Ustawy, których zapisy regulują uruchamianie i działanie odkrywek węgla brunatnego, wykup nieruchomości, wywłaszczenia i odszkodowania:

Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa została znowelizowana 1 sierpnia, ale jeszcze nie ma dostępnej treści ujednoliconej.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Prawo budowlane

Ustawa OOŚ (Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

Prawo wodne

Prawo ochrony środowiska

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Konstytucja RP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *