6

Wyślij list do Premier Beaty Szydło!!!

Nie dla odkrywki Ościsłowo – wysyłamy listy!!!

20160610_092112

Piszemy do Premier, do Ministra Środowiska, do RDOŚ w Poznaniu i do Posłów. Im więcej urzędników i polityków dostanie nasz apel, tym większa szansa, że dostrzegą problem i że w końcu ktoś stanie po stronie ludzi. A więc działamy!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

sprm@kprm.gov.pl
cirpress@kprm.gov.pl
ko
ntakt@kprm.gov.pl

Minister Środowiska:

info@mos.gov.pl
Departament.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl
Departament.Zasobow.Wodnych@mos.gov.pl
Biuro.Ministra@mos.gov.pl

RDOŚ w Poznaniu:

sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
grazyna.smolibowska-hruszka.poznan@rdos.gov.pl
daniel.lisek.poznan@rdos.gov.pl
celina.pielach.poznan@rdos.gov.pl
agata.stelmaszynska-bartz.poznan@rdos.gov.pl
anna.frankowska.poznan@rdos.gov.pl

Posłowie z Wielkopolski:

1. Poseł Tomasz Nowak: https://web.facebook.com/poselTomaszNowak/?fref=ts oraz e-mail: biuro-po-konin@tlen.pl
2. Poseł Hening-Kloska: https://web.facebook.com/PaulinaHennigKloskaNowoczesna/ oraz e-mail: Paulina.Hennig-Kloska@sejm.pl
3. Poseł Czarnecki Witold: https://web.facebook.com/CzarneckiPiS/ , oraz e-mail: Witold.Czarnecki@sejm.pl
4. Poseł Leszek Galemba: https://web.facebook.com/Leszek-Galemba-1559724827679994/…, oraz e-mail: Leszek.Galemba@sejm.pl

 

Prosimy wszystkich zagrożonych odkrywkami o wysyłanie listów. Odkrywka Ościsłowo nie będzie ostatnią. Dziś my, jutro Wy Dlatego tak ważne jest, ażeby ją zatrzymać!!!

Oto listy:

 

  1. List od Wielkopolan do Premier Beaty Szydło

„My mieszkańcy Wielkopolski zwracamy się z prośbą o pomoc w sprawie zagłady naszej przyrody i zagrożeniem wysiedleniami.

Odwadnianie odkrywek węgla brunatnego kopalni Konin spowodowało powstanie rozległego leja depresji. Stan wód w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego obniżył się o: J. Wilczyńskie 5,5 m, J. Budzisławskie 4 m, J. Powidzkie 2 m, J. Skorzęcin 2,5 m, J. Przyjezierze 2,5 m, J. Suszewskie 3,5 m.

Szanowna Pani Premier, kopalnie zabierają nam wodę, nie ma jej w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, a małe zbiorniki wodne w ogóle wyschły. Cały odcinek górnej Noteci (pod względem wielkości 6-ej rzeki w Polsce) pozostający w strefie leja depresyjnego odkrywki Tomisławice jest trwale suchy od kilku lat. Do Gopła wtłaczane są masy brudnej wody kopalnianej – szlamu.

Wielkopolska od lat boryka się z deficytem wody. Przyczyn ujemnego bilansu wodnego jest kilka, ale faktem jest, że najwięcej w województwie wody zużywa górnictwo i energetyka oparta na węglu brunatnym. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego „Adamów” zużywają aż 135 mln m3 wody rocznie, kopalnie odkrywkowe „Konin” zużywają aż 110 mln m3 wody rocznie.

Węgiel brunatny jest najbardziej emisyjnym paliwem, o bardzo niewielkiej kaloryczności. Szanowna Pani Premier, to „paliwo” zawiera w połowie wodę, bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów. Jego spalanie powoduje największą emisję zanieczyszczeń ze wszystkich paliw.

Wielkopolska ma bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Jako region rolniczy ma duże ilości odpadów rolniczych, które można wykorzystać jako substrat w biogazowniach rolniczych. Biogazownie to stabilne źródło energii i ciepła. To nowe miejsca pracy, bez utraty miejsc pracy wśród rolników. Bioelektrownia to nie tylko miejsca pracy, ale też duże korzyści finansowe, gdyż płaci różnego rodzaje podatki, VAT, odprowadza pieniądze na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatek od osób fizycznych i osób prawnych, a także różnego rodzaju opłaty eksploatacyjne, wspiera lokalną kulturę. Zyskuje gmina, województwo i Skarb Państwa.

Budowa kolejnych odkrywek w Wielkopolsce będzie wiązała się z wysiedleniem 22 tysięcy osób. Stracą one pracę. Pani Premier, proszę nam pomóc ocalić nasze miejsca pracy.

Szanowna Pani Premier! Prosimy przyjechać do nas!

Bardzo liczymy na Pani pomoc!

Mieszkańcy Wielkopolski”

 

2. List od Wielkopolan do urzędników i posłów

„My, mieszkańcy Ziemi Wielkopolskiej i Kujaw, prosimy o poważne potraktowanie naszego sprzeciwu wobec planowanej budowy odkrywki węgla brunatnego ” Ościsłowo” i o wsparcie naszego stanowiska w tym zakresie.

Jesteśmy mieszkańcami pogranicza Wielkopolski i Kujaw, głównie rolnikami i przedsiębiorcami pracującymi w branży turystycznej, którzy ucierpieli na skutek już funkcjonujących odkrywek, jak i mieszkańcami, którzy boją się o swój dom i swoją pracę na terenach planowanych odkrywek. Szanowni Państwo, jeśli powstaną nowe odkrywki w Wielkopolsce, to 22 tysiące osób straci swoje domy [1], około 10-11 tysięcy straci pracę, poszerzając grono bezrobotnych. Co więcej, wliczając osoby, które straciły pracę na skutek powstania pracujących już odkrywek, to okaże się, że jest to liczba około 20 tysięcy osób.

Szanowni Posłowie, prosimy o pomoc – nowa kopalnia zabierze nam prawie wszystko, cały dorobek życia, a zwłaszcza nadzieję na lepsze jutro. Proszę obejrzeć krótkie relacje w jak nieludzki sposób kopalnia postąpiła z nami [2,3].

Wielkopolska i Kujawy od lat borykają się z deficytem wody. Przyczyn ujemnego bilansu wodnego jest kilka, ale faktem jest, że najwięcej w województwie wody zużywa górnictwo i energetyka oparta na węglu brunatnym. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego „Adamów” zużywają 135 mln m3 wody rocznie, kopalnie odkrywkowe „Konin” zużywają 110 mln m3 wody rocznie [4]. Przemysł, niemal tylko górniczo-energetyczny zużywa łącznie 1387 mln m3 wody rocznie, czyli aż 83,3% wody użytkowej w województwie wielkopolskim (!) Dla porównania, rolnictwo i leśnictwo zużywa „zaledwie” 16 mln m3 wody rocznie, co stanowi niecały 1% [5].

Szanowni Posłowie, kopalnie zabierają nam wodę, nie ma jej w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach, a małe zbiorniki wodne w ogóle wyschły. Cały odcinek górnej Noteci (pod względem wielkości 6 rzeki w Polsce) pozostający w strefie leja depresyjnego odkrywki Tomisławie jest trwale suchy od kilku lat. Do Gopła wtłaczane są masy brudnej wody kopalnianej. Pod wpływem leja depresyjnego odkrywki Jóźwin IIB W szybkim tempie degradują się jeziora obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie i Powidzkiego Parku Krajobrazowego (w ciągu ostatnich 20 lat poziom wód w jeziorach obniżył się nawet o 5 m). Powyższe przykłady to tylko niektóre z negatywnych oddziaływań kopalni na środowisko przyrodnicze. Tematyka degradowanego w zastraszającym tempie środowiska przyrodniczego oraz potencjału produkcji rolniczej i leśnej pogranicza Wielkopolski i Kujaw przedstawiana została w trakcie dwóch audycji cyklu „Po stronie prawdy” zrealizowanych przez TV TRWAM. Do udziału w audycji zaproszeni zostali także przedstawiciele PAK – niestety nie skorzystali z tego zaproszenia [6,7]. Trudno nam zrozumieć, że dotychczas żadna z instytucji odpowiedzialnych za stan środowiska przyrodniczego i respektowanie prawa w tym zakresie nie podjęła skutecznej interwencji. Prosimy o pomoc w tej sprawie.

Wielkopolska i Kujawy są „spichlerzem” Polski. Rolnictwo jest tu na najwyższym poziomie. Wiele polskich produktów spożywczych na polskich i zagranicznych stołach pochodzi właśnie z tych regionów. Budowa kolejnej odkrywki (i to na dobrych glebach uprawnych – pod odkrywkę Ościsłowo mają być też przejęte gleby II i III klasy bonitacji) jeszcze bardziej zuboży w zasoby wodne ten region, obniży potencjał produkcji rolniczej. Jest to wyraźny przyczynek do pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Węgiel brunatny jest najbardziej emisyjnym paliwem, o bardzo niewielkiej kaloryczności. Szanowna Posłowie, to „paliwo” zawiera w połowie wodę, bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów. Dużo lepszym paliwem jest węgiel kamienny. Jest go już 25 milionów ton na składach w Polsce. Nie ma więc ekonomicznego sensu budowa nowych odkrywek węgla brunatnego, skoro mamy ogromny nadmiar węgla, który leżąc traci swoje własności. Co więcej, nadmiar węgla kamiennego w Polsce, który leży i się „psuje” pozwoli wytworzyć więcej energii niż całe złoże węgla brunatnego w Ościsłowie.

Wielkopolska i Kujawy mają dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Jako regiony rolnicze mają duże ilości odpadów rolniczych, które można wykorzystać jako substrat w biogazowniach rolniczych. Biogazownie to stabilne źródło energii i ciepła. To nowe miejsca pracy, bez utraty miejsc pracy wśród rolników. Bioelektrownia to nie tylko miejsca pracy, ale też duże korzyści finansowe, gdyż płaci różnego rodzaje podatki, VAT, odprowadza pieniądze na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatek od osób fizycznych i osób prawnych, a także różnego rodzaju opłaty eksploatacyjne, wspiera lokalną kulturę. Zyskuje gmina, województwo i Skarb Państwa.

Bardzo prosimy o pomoc.

Bardzo liczymy również na pilne spotkanie z Państwem – zapraszamy do siebie, do Wielkopolski – pokażemy nasze życie w cieniu kopalni.

Dziękujemy

1. http://www.gloswielkopolski.pl/…/8039149,22-wsie-maja-znikn…
2. https://www.youtube.com/watch?v=QkzcylSIVXY
3. https://vimeo.com/10712916 4
4. A. Pietraszewski, Polskie górnictwo węgla brunatnego w 2015 r., Węgiel Brunatny 1(94), 4-15, 2016.
5. GUS, Ochrona Środowiska 2015, Warszawa 2015.
6. http://tv-trwam.pl/film/po-stronie-prawdy-20072016
7. https://www.youtube.com/watch?v=22aAdabldXE

 

3. List od ludzi z całej Polski

„My, obywatele Polski, prosimy o poważne potraktowanie naszego sprzeciwu wobec planowanej budowy odkrywki węgla brunatnego „Ościsłowo” i o wsparcie naszego stanowiska w tym zakresie.

Polska, a w szczególności Wielkopolska i Kujawy od lat borykają się z deficytem wody. Przyczyn ujemnego bilansu wodnego jest kilka, ale faktem jest, że najwięcej wody w województwie wielkopolskim zużywa górnictwo i energetyka oparta na węglu brunatnym. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego „Adamów” zużywają 135 mln m3 wody rocznie, kopalnie odkrywkowe „Konin” zużywają 110 mln m3 wody rocznie. Przemysł, niemal tylko górniczo-energetyczny zużywa łącznie 1387 mln m3 wody rocznie, czyli aż 83,3% wody użytkowej w województwie wielkopolskim (!) Dla porównania, rolnictwo i leśnictwo zużywa „zaledwie” 16 mln m3 wody rocznie, co stanowi niecały 1%. Co pozostawimy dla przyszłych pokoleń?

Szanowni Państwo, kopalnie zabierają wodę, nie ma jej w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach, a małe zbiorniki wodne w ogóle wyschły. Cały odcinek górnej Noteci (pod względem wielkości 6 rzeki w Polsce) pozostający w strefie leja depresyjnego odkrywki Tomisławie jest trwale suchy od kilku lat. Do Gopła wtłaczane są masy brudnej wody kopalnianej. Pod wpływem leja depresyjnego odkrywki Jóźwin IIB W szybkim tempie degradują się jeziora obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie i Powidzkiego Parku Krajobrazowego (w ciągu ostatnich 20 lat poziom wód w jeziorach obniżył się nawet o 5 m).

Węgiel brunatny jest najbardziej emisyjnym paliwem, o bardzo niewielkiej kaloryczności. Szanowni Państwo, to „paliwo” zawiera w połowie wodę, bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów. Polska i Bułgaria ma najgorsze powietrze w Europie. Niska emisja i elektrownie węglowe przyczyniają się licznych chorób milionów Polaków i do przedwczesnej śmieci blisko 50 tysięcy ludzi rocznie.

Spalanie paliw kopalnych, a w szczególności węgla brunatnego prowadzi do nieodwracalnych zmian klimatu na Ziemi. 100% instytucji naukowych i 97% naukowców potwierdza, że za zmiany klimatu odpowiada spalanie paliw kopalnych.

Wielkopolska i Kujawy mają dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Elektrownie OZE to nie tylko miejsca pracy, ale też duże korzyści finansowe, gdyż płaci różnego rodzaje podatki, VAT, odprowadza pieniądze na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, podatek od osób fizycznych i osób prawnych, a także różnego rodzaju opłaty eksploatacyjne, wspiera lokalną kulturę. Zyskuje gmina, województwo i Skarb Państwa.
Bardzo prosimy o powstrzymanie degradacji środowiska w Wielkopolsce!”

Dziękujemy!!!

6 Comments

  1. Odkrywka.info nie jest sponsorowana przez nikogo. Poświęcamy prywatny czas i pokrywamy wydatki z własnych pieniędzy. Korzystamy z wszelkich dostępnych informacji i wsparcia merytorycznego oraz pomagamy innym ruchom obywatelskim, po to, żeby coś zdziałać, oraz żeby skutecznie i rzetelnie informować mieszkańców zagrożonych terenów i wszystkich mieszkańców naszego kraju. We współpracy nie ma wstydu, przeciwnie – to współpraca pozwala nam zdobywać informacje i dotrzeć do ludzi. Bez niej daleko byśmy nie zaszli i nie pomoglibyśmy nikomu.

  2. Odkrywka Ościsłowo ma powstać na terenie gmin: Ślesin, Skulsk i Wilczyn na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. Obszar ten położony jest wśród pól, jezior i lasów. Powstanie odkrywki spowoduje obniżenie jakości ziemi, osuszenie terenów, ale też zanieczyszczenie wód. Głębokie, rynnowe jeziora polodowcowe w tej chwili już przemieniają się w stawy. Odwlekanie dobrej decyzji dotyczącej zaprzestania wydobycia węgla, w przyszłości zemści się większymi stratami niż chwilowe korzyści zapewniające niektórym ludziom dochód z pracy w kopalni. Wielu rolników już skarży się na mniejsze plony z powodu braku wody, jeziora stają się niebezpieczne, niektóre miejsca są grząskie i ludzie boją kąpać się z obawy przed utonięciem.

    • Niestety artykuł ignoruje bardzo ważne kwestie, np. takie jak masowe protesty przeciw elektrowni w Janschwalde, w których aktywnie uczestniczyły ruchy anty-odkrywkowe z Polski. Ponadto, blokada kompleksu energetycznego Gubin-Brody jest w głównej mierze zasługą polskich stowarzyszeń i ruchów obywatelskich, a także wynika z faktu, że budowa tego kompleksu jest nierealna ze względów finansowych i cała sprawa ogranicza się do wiekuistego planowania…

  3. Redakcja Odkrywka.info informuje, że nie akceptujemy komentarzy obraźliwych, wulgarnych oraz zawierających groźby. Komentarze tego typu są usuwane. Zachęcamy do komentowania w sposób zgodny z zasadami Netykiety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *