1

AKCJA MOBILIZACJA! piszemy do GDOŚ

Szanowni Państwo!
Zaczynają się naciski polityków i PAK-u na Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, aby odkrywka powstała 🙁

Pokażmy, że nas jest więcej!!!
Pokażmy, że jest opór społeczny przeciwko nowym odkrywkom!

Napiszmy e-maila.

Adresy e-mail:
kancelaria@gdos.gov.pl
monika.jakubiak@gdos.gov.pl

Proponujemy taki tekst:
„Tytuł: Nie dla odkrywki Ościsłowo

Szanowni Państwo,
Nie zgadzam się na budowę odkrywki Ościsłowo. Wielkopolska i Kujawy są „spichlerzem” Polski. Rolnictwo jest tu na najwyższym poziomie. Wiele polskich produktów spożywczych na polskich i zagranicznych stołach pochodzi właśnie z tych regionów. Budowa kolejnej odkrywki (i to na dobrych glebach uprawnych – pod odkrywkę Ościsłowo mają być też przejęte gleby II i III klasy bonitacji) jeszcze bardziej zuboży w zasoby wodne ten region, obniży potencjał produkcji rolniczej. Jest to wyraźny przyczynek do pogorszenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Wielkopolska i Kujawy od lat borykają się z deficytem wody. Przyczyn ujemnego bilansu wodnego jest kilka, ale faktem jest, że najwięcej w województwie wody zużywa górnictwo i energetyka oparta na węglu brunatnym. Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego „Adamów” zużywają 135 mln m3 wody rocznie, kopalnie odkrywkowe „Konin” zużywają 110 mln m3 wody rocznie. Przemysł, niemal tylko górniczo-energetyczny zużywa łącznie 1387 mln m3 wody rocznie, czyli aż 83,3% wody użytkowej w województwie wielkopolskim (!) Dla porównania, rolnictwo i leśnictwo zużywa „zaledwie” 16 mln m3 wody rocznie, co stanowi niecały 1%.

Szanowni Państwo, kopalnie zabierają nam wodę, nie ma jej w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach, a małe zbiorniki wodne w ogóle wyschły. Cały odcinek górnej Noteci (pod względem wielkości 6 rzeki w Polsce) pozostający w strefie leja depresyjnego odkrywki Tomisławice jest trwale suchy od kilku lat. Do Gopła wtłaczane są masy brudnej wody kopalnianej. Pod wpływem leja depresyjnego odkrywki Jóźwin IIB w szybkim tempie degradują się jeziora obszaru Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie i Powidzkiego Parku Krajobrazowego (w ciągu ostatnich 20 lat poziom wód w jeziorach obniżył się nawet o 5 m).

Przyroda Wielkopolski i Kujaw powoli umiera, nowe odkrywki spotęgują proces stepowienia czy wręcz pustynnienia Wielkopolski i Kujaw. Nie pozwólmy na to!

Szanowni Państwo, jeśli powstaną kolejne odkrywki w Wielkopolsce, to 22 tysiące osób straci swoje domy, około 10-11 tysięcy straci pracę, poszerzając grono bezrobotnych. Co więcej, wliczając osoby, które straciły pracę na skutek powstania pracujących już odkrywek, to okaże się, że jest to liczba około 20 tysięcy osób.

Proszę o negatywną decyzję w sprawie odkrywki Ościsłowo.

Z wyrazami szacunku
…”

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *