0

Ustawy regulujące tworzenie odkrywek

Ustawy, których zapisy regulują uruchamianie i działanie odkrywek węgla brunatnego, wykup nieruchomości, wywłaszczenia i odszkodowania: Prawo geologiczne i górnicze Ustawa została znowelizowana 1 sierpnia, ale jeszcze nie ma dostępnej treści ujednoliconej. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o gospodarce… Continue Reading