0

Specustawa Górnicza – piszemy maile!

Drodzy Odkrywkowicze, ruszamy do działania! Specustawa górnicza to bardzo szkodliwe prawo – pozbawi nas praw do decydowania o własnej ziemi, do wpływu na kierunki rozwoju gminy, gorzej – zablokuje rozwój gmin, na których terenie będą złoża uznane – nie wiadomo… Continue Reading

0

Ustawy regulujące tworzenie odkrywek

Ustawy, których zapisy regulują uruchamianie i działanie odkrywek węgla brunatnego, wykup nieruchomości, wywłaszczenia i odszkodowania: Prawo geologiczne i górnicze Ustawa została znowelizowana 1 sierpnia, ale jeszcze nie ma dostępnej treści ujednoliconej. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa o gospodarce… Continue Reading